Privacyverklaring Praktijk Heel met Voeding

Praktijk Heel met Voeding is verantwoordelijk voor het verwerken van de benodigde persoonsgegevens zoals hieronder opgeschreven.

Marjan Smorenburg van Praktijk Heel met Voeding voert een eenpersoonsbedrijf op het gebied van voedingsadvies en kookles. Er is geen aparte functionaris gegevensbescherming. Marjan draagt zelf zorg voor het uiterst zorgvuldig en discreet omgaan met de door jou verstrekte gegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Praktijk Heel met Voeding verwerkt persoonsgegevens over jou omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Identiteitsbewijs

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Praktijk Heel met Voeding verwerkt gegevens die nodig zijn voor jouw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Gegevens die verstrekt zijn over de hulpvraag
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij de intake, de gesprekken, telefonisch, via e-mail, een persoonlijk consult of een online consult. Het kan bijvoorbeeld gaan om een voedingsdagboek of gezondheidsgegevens in een intakeformulier.
 • Aantekeningen die wij bij de consulten of telefoongesprekken maken.

Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om je toestemming door een toestemmingsformulier. Dit sturen we je voor de eerste afspraak toe.

Waarom we deze persoonsgegevens nodig hebben?

 • Om te kunnen beoordelen of wij jou met hulpvraag kunnen helpen.
 • Om een gedegen voedingsadvies te kunnen geven.
 • Om contact te kunnen opnemen in geval van vragen, voor de uitwerking van het voedingsadvies en voor de begeleiding.
 • Om de betaling te kunnen afhandelen.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals BTW- en belastingaangifte.
 • Om onze inspiratiemail te kunnen toesturen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. We hanteren een bewaartermijn van 7 jaar. Dit is conform de verplichte bewaartermijn van de Belastingdienst. Daarnaast bewaren wij jouw gegevens zodat je later altijd nog een beroep op ons kan doen voor vervolgacties.

Delen met anderen

Wij delen je gegevens niet met derden zonder je toestemming. Wij verstrekken deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Wij gebruiken alleen trackingcookies t.b.v. de statistieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Je kunt je eenvoudig afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Als je dit wilt, kun je een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@heelmetvoeding.nl. Praktijk Heel met Voeding zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek, zoals boven vermeld,  door jou is gedaan, vraagt zij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zij reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek.

Wij willen je er verder op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens uiterst serieus en nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@heelmetvoeding.nl. 

Contactgegevens

Wanneer je met ons contact wilt opnemen, kun je ons als volgt bereiken:

Telefoon: 06-27185441

Emailadres: info@heelmetvoeding.nl

Website: www.heelmetvoeding.nl